Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 28 kwietnia 2010 r godz. 12.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  28 kwietnia 2010 r. (środa) o godzinie 12.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) absolutorium dla Burmistrza Gminy Baborów, w tym:
      - przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu za 2009 rok przez Burmistrza Gminy Baborów oraz opinii RIO nt. sprawozdania
      - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii RIO w sprawie wniosku
 
b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (nieruchomość w Czerwonkowie),
   c) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego,
 
d) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010 r.,
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,
6. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak   

 

Wersja XML