Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 4 lutego 2010 r godz. 15.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  4 lutego 2010 r. (czwartek) o godzinie 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (działka -  Baborów ul. Powstańców)
  b) przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (lokal mieszkalny -  Baborów ul. Raciborska 52/2)
  c) przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (działka w Czerwonkowie)
  d) przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (działka w Suchej Psinie)
  e) przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży (lokal mieszkalny -  Baborów ul. Moniuszki 15/3)
  f) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2010 rok 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  w tym z realizacji uchwał Rady.
6. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na 2010 r.
7. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak

Wersja XML