Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 28 maja 2008 r godz. 14.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  28 maja 2008 r. (środa) o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Podjęcie uchwał dot.:

  
a) określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów,
   b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (lokal mieszkalny w Baborowie - ul. Głubczycka 15/4)
  c)
przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży ( lokal mieszkalny w Baborowie - Plac Dworcowy 1/4)
   d) uchylenia uchwały dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym,  w tym z realizacji uchwała Rady.
6.
Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak   
Wersja XML