Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty

 

Poniżej prezentujemy aktualny stan zanieczyszczenia powietrza oznaczany (co godzinę) na najbliższych automatycznych stacjach pomiarowych
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Dane pomiarowe pyłu zawieszonego PM10  - stacja pomiarowa w Głubczycach (przy Ratuszu)

Dane pomiarowe pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5; dwutlenku siarki SO2 i dwutlenku azotu NO2 - stacja pomiarowa w Raciborzu (ul.Wojska Polskiego)

 


 

Wersja XML