Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 24 maja 2007 r godz. 14.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  24 maja 2007 r. (czwartek) o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie


Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Informacja o działaniach Sejmiku Wojewódzkiego w relacji radnych wojewódzkich
4. Podjecie uchwał dot.:

a) określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baborów za okres I półrocza
b) wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia
c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
d) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (dot. nieruchomości w Tłustomostach)  
script>